ข่าวประชาสัมพันธ์ / บล๊อก

1544 1030 admin

Leader in CFS Solution Multi-service to success

Leader in CFS Solution Multi-service to success SINTANACHOTE หนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีก้าวแรกจาก Container Freight Station และเปิดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ซึ่งเป็นการการันตีได้ทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการ จากการ ปรับปรุง ต่อเติม เพิ่มขยายขอบเขตการให้บริการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเป็นผู้ให้บริการด้านการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก จนกลายเป็นศูนย์การกระจายสินค้า ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร หรือที่เรียกกันว่า “Fulfillment Service” SINTANACHOTE ยังคงรักษาจุดเด่น จุดแข็ง และความเป็นเลิศในงานบริการหลักที่มีมาแต่เดิม ทั้งยังมีการปรับโมเดลธุรกิจให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และการให้บริการที่ขยายตัวตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด SINTANACHOTE มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในด้านการปฏิบัติการงาน เช่น…

read more
1108 1477 admin

How to secure cargo inside container

การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับสินค้าที่วางเรียงซ้อนกันอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับสินค้าที่วางเรียงซ้อนกันอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงขณะขนส่งนั้น คือ การลดช่องว่างระหว่างผนังตู้กับสินค้า หรือ ลดช่องว่างระหว่างสินค้ากับประตู หรือ ลดช่องว่างระหว่างพาเลทกับพาเลท เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เช่น สินค้าโค่นล้มจากพาเลท การกระแทก หรือรอยขีดข่วน และรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์จนกว่าจะถึงมือผู้รับปลายทาง ซึ่งการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าภายในตู้นั้น สามารถกระทำได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า หีบห่อบรรจุภัณฑ์ และวิธีการจัดเรียง

read more