Your Trusted
Container Freight Station

We move your world

บริการของเรา

สินธนโชติ เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 38 ไร่ บนถนนลาซาล แถบบางนา ทั้งยังเป็นสถานที่ตรวจปล่อย (ส.ต.ส) แห่งแรกในประเทศ ด้วยฝีมือการดำเนินงานของกลุ่มคนไทย

เกี่ยวกับ

บริษัท สินธนโชติ จำกัด

สินธนโชติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2531 เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุมัติจาก
กรมศุลกากร ให้เปิดดำเนินกิจการเป็นสถานตรวจปล่อยและบรรจุสินค้า
เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.) แห่งแรก และใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย สามารถรองรับสินค้าได้ทั้งประเภทนำเข้า–ส่งออก

ด้วยการบริหารจัดการสินค้าอย่างมีระบบ และประสบการณ์อันต่อเนื่อง
ยาวนานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพงานบริการ
ระดับมาตรฐานสากล จากทั้งผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ให้บริการด้าน
โลจิสติกส์ชั้นนำต่างๆ อีกด้วย

คลังสินค้ากว่า 15,000 ตารางเมตร

ทำเลที่ตั้งของ สินธนโชติ อยู่ห่างจากท่าเรือกรุงเทพเพียง 10 กิโลเมตร ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสินค้าจากท่าเทียบเรือ และสามารถเชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทาง
ในการขนส่งได้อย่างครอบคลุม อีกทั้ง พื้นที่ใช้สอยบนคลังสินค้ากว่า 15,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ยกตู้หน้ก สามารถรองรับกิจกรรมการบรรจุได้ทั้ง
ภายในอาคารและลานกลางแจ้ง ด้วยเหตุผลนี้ บริษัทฯ สามารถรองรับปริมาณการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้มากถึง 102,700 ตู้ (TUEs) หรือ ประมาณ 1.3 ล้านตัน ต่อปี

สามารถวางแผนการให้บริการ รองรับความต้องการของลูกค้า

เราบริหารจัดการโดยทีมงามผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างมืออาชีพ ทั้งในด้านการจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ ตรวจเช็คและนับสต๊อค
การเตรียมสินค้าก่อนจัดส่ง การขนส่ง ไปจนถึงการกระจายสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางต่างๆ นอกจากนี้ เรายังคัดสรรบริษัทชั้นแนวหน้าให้มากำกับดูแลในเรื่อง
การรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้อง CCTV โดยรอบอาคารและสถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศ (C-TPAT)
และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการว่า สินค้าที่จัดเก็บอยู่ภายในพื้นที่ของ สินธนโชติ จะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานการให้บริการ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ

บริษัท สินธนโชติ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์
โดยเราได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่ระดับสากล

โครงการความร่วมมือระหว่างศุลกากร
กับภาคธุรกิจเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย

เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน : TH00382/2017–SAS

มาตรฐานที่เกิดจากความร่วมมือของศุลกากรสหรัฐอเมริกา กับ ภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการสูญเสีย การโจรกรรม และการลักลอบ
ขนส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก โดย กรมการขนส่งทางบก

เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน : ขบ.สน.ค.0083/2559

ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงความรับผิดชอบ การเอาใจใส่และตระหนัก
ถึงคุณภาพการให้บริการ ของบริษัทฯ ต่อ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการที่ผู้บริโภคจะได้รับ

ระบบบริหารคุณภาพ
Quality Management System

เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน : 23Q18836

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพงานบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น สินธนโชติ จึงได้เดินหน้าพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อก้าวไปสู่การให้ บริการอันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

เสียงจากลูกค้า

ติดต่อเรา

บริษัท สินธนโชติ จำกัด

876 ถนนลาซาล เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : +66 2 3980162–3 # 140
แฟกซ์ : +66 2 398 9730
อีเมล์ : marketing@sintanachote.co.th

– สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา hr@sintanachote.co.th

แบบฟอร์มติดต่อ ( เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในวันและเวลาทำการ )

เสียงตอบรับจากลูกค้า

With Movedo you can start selling online.Build your own online shop in a few minutes and customize everything as you wish.