บริการของสินธนโชติ

สถานที่ตรวจและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (CFS)

สินธนโชติ ให้บริการด้านบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์และการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย เรามีพื้นที่คลังสินค้ากว่า 15,000 ตร.ม. และมีช่องจอดรถพร้อมสะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า จำนวน 28 ช่อง รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่สามารถรองรับการบรรจุสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ถุงจัมโบ้ ถังเหล็ก สินค้าที่มีลักษณะเป็นม้วน ทรงกลม ทรงก้อน หรือ แบบมัด เป็นต้น

ลานพักตู้คอนเทนเนอร์เปล่า – ตู้หนัก

เรามีบริการจัดเก็บตู้สินค้าบนพื้นที่ใช้สอยกว่า 50,000 ตารางเมตร สำหรับสายเรือหรือลูกค้าที่ต้องการลานพักตู้เปล่า–ตู้หนัก รวมถึงมีปลั๊กไฟเพื่อรองรับการวางตู้ควบคุมอุณหภูมิได้ถึง 80 ยูนิต และภายในลานยังมีเครื่องมือยกตู้หนักที่ได้มาตรฐาน สามารถยกตู้ที่มีน้ำหนักได้สูงถึง 42 ตัน

คลังสินค้าทั่วไป

เรามีแบ่งพื้นที่แต่ละโซนให้กับสินค้าอย่างเป็นระเบียบ มีบริการชั้นวางให้สินค้าที่ต้องการจัดเก็บระยะยาว และนำระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในเรื่องของการกระจายสินค้า รวมถึงช่วยควบคุมดูแลการหมุนเวียนเข้า–ออก เช่น การเบิกจ่ายสินค้าแบบ FIFO (สินค้าเข้าก่อน/ออกก่อน) เป็นต้น

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

สินธนโชติ มีคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ อาทิเช่น วัตถุดิบที่ใช้เพื่อการผลิตหรือสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร โดยผู้นำเข้ายังไม่ต้องชำระภาษีอากรจนกว่าจะนำสินค้าออกจากพื้นที่นอกจากนี้ เรายังมีบริการเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (ที่ช่วง +20 ถึง +25 องศาเซลเซียส) สำหรับสินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ หรือสินค้าที่เสียหายง่าย มีการวัดและตรวจสอบอุณหภูมิอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจถึงการรักษาคุณภาพของสินค้าและถูกจัดเก็บในสภาพอากาศที่เหมาะสม

รถขนส่งสินค้า

เรามีฝูงรถบรรทุกสำหรับให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งที่เป็นตู้แห้งและตู้ควบคุมอุณหภูมิ โดยพนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมขับขี่อย่างปลอดภัย และตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้รถทุกคันยังสามารถติดตาม ค้นหา และตรวจสอบเส้นทางการเดินรถผ่านระบบ GPS Tracking เรามีตารางการดูแลรักษาและตรวจเช็ครถเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark ที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ศูนย์กลางกระจายสินค้า

ด้วยพื้นที่ของ สินธนโชติ ตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจและใกล้กับเมือง เรามีบริการพิเศษที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม พ่อค้า-แม่ค้า หรือผู้ที่สนใจประกอบกิจกรรมประเภท “พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์” หรือ ธุรกิจที่ค้าขายบนตลาดออนไลน์ โดยเราช่วยอำนวยความสะดวกในด้านคลังรับฝากและกระจายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น การดูแลจัดเก็บ การจัดเตรียมสินค้า และช่วยบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงช่วยจัดส่งสินค้าไปถึงมือผู้รับปลายทางอย่างรวดเร็ว และตรงเวลา ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจที่ไว้วางใจได้