Uncategorized @th

Leader in CFS Solution Multi-service to success

1544 1030 admin

Leader in CFS Solution Multi-service to success

SINTANACHOTE หนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีก้าวแรกจาก Container Freight Station และเปิดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ซึ่งเป็นการการันตีได้ทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการ

จากการ ปรับปรุง ต่อเติม เพิ่มขยายขอบเขตการให้บริการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเป็นผู้ให้บริการด้านการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก จนกลายเป็นศูนย์การกระจายสินค้า ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร หรือที่เรียกกันว่า “Fulfillment Service”

SINTANACHOTE ยังคงรักษาจุดเด่น จุดแข็ง และความเป็นเลิศในงานบริการหลักที่มีมาแต่เดิม ทั้งยังมีการปรับโมเดลธุรกิจให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และการให้บริการที่ขยายตัวตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม

เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด SINTANACHOTE มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในด้านการปฏิบัติการงาน เช่น การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่ง รวมถึงการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้ บริษัทยังนำเอาความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่มีอยู่ ความพร้อมทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอย่างครบครัน และข้อได้เปรียบของที่ตั้ง เพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจ e-Commerce ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการปรับตัวให้พร้อมสำหรับบริการรูปแบบใหม่เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเข้าสู่ยุค Omni-Channel Commerce ในอนาคต

ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของ SINTANACHOTE จะช่วยตอกย้ำให้คู่ค้าได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า บริษัทพร้อมแล้วที่จะกระโดดเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้พันธมิตรอย่าง SINTANACHOTE ที่สามารถให้บริการแบบ “One Stop Service” มอบ Solution และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรบ้าง ต่อไปในอนาคต

How to secure cargo inside container

1108 1477 admin

 How to secure cargo inside container

(การเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการจัดส่งไปยังสถานที่ปลายทาง สามารถทำอย่างไรได้บ้าง)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับสินค้าที่วางเรียงซ้อนกันอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงขณะขนส่งนั้น คือ การลดช่องว่างระหว่างผนังตู้กับสินค้า หรือ ลดช่องว่างระหว่างสินค้ากับประตู หรือ ลดช่องว่างระหว่างพาเลทกับพาเลท เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เช่น สินค้าโค่นล้มจากพาเลท การกระแทก หรือรอยขีดข่วน และรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์จนกว่าจะถึงมือผู้รับปลายทาง

ซึ่งการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าภายในตู้นั้น สามารถกระทำได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า หีบห่อบรรจุภัณฑ์ และวิธีการจัดเรียง ทั้งนี้จะขอยกตัวอย่างวิธีที่นิยมนำมาใช้เพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้า โดยสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆ กันได้ดังนี้

1. การผูกรัดยึดตรึงสินค้า (LASHING)

คือ การใช้สายรัด เช่น สายพลาสติก (Polyester/Nylon) ลวดเชือก ลวดสลิง หรือ โซ่ เป็นต้น ทำการ ยึดตรึงสินค้าให้ติดกับผนังตู้ หรือพื้นตู้ เพื่อป้องกันสินค้าขยับเขยื้อน หรือสินค้ากระแทกกันก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งการยึดรั้งสามารถทำได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปร่างของสินค้า หรือ ลักษณะหีบห่อที่บรรจุ เช่น การผูกรัดแบบคาดทับ (Top-over lashing) การผูกรั้งแบบบ่วง (Loop lashing) การผูกรัดแบบยึดโยง (Spring lashing) การผูกรัดแบบรวมกลุ่ม (Round-turn lashing) และการผูกรัดโดยตรง (Direct lashing)
2. การมัดสินค้ารวมกัน (BUNDLING)

การรัดหรือมัดสินค้าเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้เชือกไนลอน หรือ สายรัดพลาสติก เพื่อช่วยสินค้ารวมกันอยู่เป็นก้อน ไม่ขยับเขยื้อน และยังช่วยป้องกันไม่ให้สินค้ากระแทกกันเอง
3. การค้ำยันสินค้า (SHORING)

เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำเอาไม้ชิ้นมาขัดหรือทำเป็นที่ค้ำยันให้กับสินค้า วิธีนี้เพื่อช่วยพยุงและถ่ายเทน้ำหนักของสินค้า
4. การใช้ถุงลมป้องกันการกระแทก (DUNNAGE AIR BAG)

ถุงลมป้องกันกระแทก ช่วยในการลดช่องว่างของพื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันสินค้ากระแทกกัน หรือตกหล่นเสียหายระหว่างการขนส่ง ถุงลมกันกระแทกที่นิยมใช้อยู่ 3 ขนาด คือ 85x120cm 100x185cm 100x220cm ซึ่งขนาดที่จะเลือกใช้นั้นให้พิจารณาจากลักษณะของสินค้า ความสูงของพาเลท และความกว้างของช่องว่าง รวมถึงพิจารณาถึงตำแหน่งที่จัดวางถุงลมกันกระแทก เช่น หัวตู้ กลางตู้ หรือท้ายตู้
5. การปู/รองกระดาษลูกฟูก หรือ กระดาษคราฟท์ (CORRUGATED PAPER / KRAFT PAPER)

เป็นการนำเอากระดาษลูกฟูก หรือ กระดาษคราฟท์ มาปูพื้นตู้ หรือติดกระดาษรอบๆ ผนังตู้คอนเทนเนอร์ หรือปูบนหีบห่อบรรจุสินค้า ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความชื้น ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน ส่วนใหญ่ใช้กับงานบรรจุสินค้าจำพวก แป้ง อาหาร หรือสินค้าที่เน้นเรื่องความสะอาด เป็นต้น
ทั้งนี้ หากท่านใดที่กำลังมองหาบริการเสริมเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าระหว่างจัดส่ง ทาง สินธนโชติ ก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านนี้ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (02) 398 0162 – 3 หรือ email : info@sintanachote.co.th